Sprzątanie Świata

1Sprzątanie Świata to coroczna akcja, w której biorą udział wszyscy, którym nie jest obojętny los i wygląd naszej przestrzeni. 23. edycja akcji Sprzątanie świata – Polska przebiegła pod hasłem „Podaj dalej… drugie życie odpadów”. Nasza szkoła również przyłączyła się do tej szczytnej akcji. Uczniowie klas IV-VI zbierali śmieci i odpady na terenie Siennicy. Czwartoklasiści sprzątali na ulicy Ogrodowej i Kołbielskiej, piąte klasy zadbały o czystość na ulicach Latowickiej, Starowiejskiej, Akacjowej, Mińskiej i Tartacznej, a szóstoklasiści porządkowali ulicę Strażacką, Wierzbową oraz okolice cmentarza. Nasi młodsi uczniowie natomiast pracowali z materiałami pochodzącymi z recyklingu. Maluchy wykonały piękne prace przestrzenne, a efekty ich pracy możemy podziwiać na szkolnej wystawie.