Rodzice

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Monika Piskorz – przewodnicząca

Milena Wiśniewska – zastępca

Marta Wilk – sekretarz

Magdalena Ratyńska – skarbnik

nr konta Rady Rodziców:  27 9226 0005 004 57891 2000 0010